Artista magkaisa, labanan ang sensura at harassment!

by Sining Bugkos

source : http://www.facebook.com/notes/sining-bugkos-ncr/artista-magkaisa-labanan-ang-sensura-at-harassment/261310260548608

Mariing kinukundena ng SINING BUGKOS ang panggigipit na ginagawa ng CBCP upang sikilin ang karapatan ng mga artista sa malayang pamamahayag. Kamakailan lamang ay nagbantang magdemanda ang CBCP sa mga artista at tauhan ng CCP na kabahagi ng eksibisyong Kulo.

Bilang alyansa ng mga organisasyong pangkultura na nagtataguyod ng interes at kapakanan ng mamamayan, kami ay naninindigan na ang karapatang magpahayag ng mga artista’t mamamayan ay isang batayang karapatan na dapat ipagtanggol. Mariing kinukundena ng SINING BUGKOS ang censorship, laluna sa usapin ng pagpapahayag ng sining.

Sa kabila nito, naninindigan ang SINING BUGKOS na ang sining ay dapat maglingkod sa masa’t sambayanan. Ang sining ay makapangyarihang sandata ng mamamayan upang palayain ang sarili mula sa kontrol ng mga lokal at dayuhang mapagsamantala. Winawaksi nito ang burges, pyudal at dekadenteng kultura na itinataguyod ng mga naghaharing uri.

Kinakailangan ng higit pang pagkakaisa ng mga artista upang labanan ang anumang paninikil ng estado’t reaksyunaryong institusyon. Nananawagan ang SINING BUGKOS sa mga artista na higit pang palaganapin ang sining at kultura na tunay na makabayan, siyentipiko at makamasa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s